Γυμνάσιο Νεάπολης
Δήμος Μονεμβασίας
Τ.Κ. 23053
Τηλέφωνο: 2734022260
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mail@gym-neapol.lak.sch.gr