Έργα από το μάθημα τεχνολογίας. Καθηγητής: Βασίλης Μηνακάκης (ΠΕ14).

Τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου.