ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 • Κολυβοδιάκου Παναγιώτα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Παπούλης Δημήτριος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Γεωργίου  Μαργαρίτα – Τμήμα Γ1
 • Καλογερίνη Αικατερίνη – Τμήμα Β3
 • Χαραμή Μαρούλη – Τμήμα  Γ2
 • Στιβακτάς Παναγιώτης – Τμήμα   Γ3
 • Φάββα Ματίνα
 • Καπελέρης Θεόδωρος – Τμήμα   Α2
 • Κοντομηνάς Δημήτριος
 • Σταθάκη Κυριακή – Τμήμα   Α1
 • Φούκα Χριστίνα
 • Χατζημόσχου Αναστασία – Τμήμα  Β2
 • Χούλη Μαρία – Τμήμα  Β1
 • Δρίβα Αργυρώ – Τμήμα  Α1