Εκπαιδευτικοί

Κολυβοδιάκου Παναγιώτα, ΠΕ0402, Χημικός- Διευθύντρια Παπούλης Δημήτριος, ΠΕ01, Θεολόγος Γεωργίου Μαργαρίτα, ΠΕ02, Φιλόλογος Καλογερίνη Αικατερίνη, ΠΕ02, Φιλόλογος Χαντζή Ευσταθία, ΠΕ02, Φιλόλογος Χαραμή Μαρούλη, ΠΕ02, Φιλόλογος Φάββα Ματίνα, ΠΕ03, Μαθηματικός Καπελέρης Θεόδωρος, ΠΕ03, Μαθηματικός Κοντομηνάς Δημήτριος, ΠΕ0401- Φυσικός Σταθάκη Κυριακή, ΠΕ0402, Χημικός Φούκα Χριστίνα, ΠΕ05, Γαλλικών Χατζημόσχου Αναστασία, ΠΕ06, Αγγλικών Δρίβα Αργυρώ, ΠΕ08, Καλλιτεχνικών Χούλη Μαρία, ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής Μηνακάκης…

Περισσότερα